Valberedning 2018/19


Namn

Styrelseuppdrag

mailadress

släktnummer

Eva Nilsson

Sammankallande

3573:1

Lena Nilsson

3570

Kenth Arvidsson

4555:0