Styrelsen 2019/20


Namn

Styrelseuppdrag

mailadress

släktnummer

Nicklas Ljungström

Ordförande

4387:1

Catarina Lindskog

Sekreterare

1992

Anita Nilsson

Kassör

3545

Gunilla Giertz

Vice Ordförande

4444:2

Lars-Erik Hultgren

3856

Johan Wedberg

4143:3

Lennart Hansson

1083

Göran Hansson

7169

Anja Andersson

3780


Styrelsesuppleanter 2019/20


Namn

Styrelseuppdrag

mailadress

släktnummer

Anders Andersson

1618:2

Ruben Nilsson

3544:0

Lars Emilsson

2266

Kent Göran Persson

1091:6

Amanda Andersson

1618:22

Gunnar Olsson

1721

Johan Hallberg

3387:1

Ann-Kristin Nilsson

1721