Styrelsen 2022/23


Namn

Styrelseuppdrag

mailadress

släktnummer

Nicklas Ljungström

Ordförande

4387:1

Lars Emilsson

Sekreterare

2266

Anita Nilsson

Kassör

3545

Catarina Lindskog

Vice Ordförande

1992:2

Lars-Erik Hultgren

3856

Johan Wedberg

4143:3

Lennart Hansson

1083

Göran Hansson

7169

Anja Andersson

Vice sekreterare

3780


Styrelsesuppleanter 2019/20


Namn

Styrelseuppdrag

mailadress

släktnummer

Anders Andersson

1618:2

Ruben Nilsson

3544:0

Kent Göran Persson

1091:6

Amanda Andersson

1618:22

Gunnar Olsson

1721

Johan Hallberg

3387:1

Ann-Kristin Nilsson

1716