Styrelsen 2018/19


Namn

Styrelseuppdrag

mailadress

släktnummer

Johan Wedberg

Ordförande/webansvarig

4143:3

Catarina Lindskog

Sekreterare

1992

Anita Nilsson

Kassör

3545

Lars-Erik Hultgren

Vice Ordförande

3856

Helena Balksäter

Vice Sekreterare / Registeransvarig

3780

Vakant

Vakant

Gunilla Giertz

4444:2

Göran Hansson

7169


Styrelsesuppleanter 2018/19


Namn

Styrelseuppdrag

mailadress

släktnummer

Jan Nilsson

4141

Lennart Hansson

1083

Anna Pettersson

3579:11

Nicklas Ljungström

4387:1

Anja Andersson

1619:0

Anders Andersson

1618:2

Ruben Nilsson

3544:0

Lars Daun

3570:1