Helje Mattssons släktföreningshistoria


Utan Karl Åkessons släktforskning och energiska arbete i att bilda släktföreningen hade inte denna förening funnits. Under förtiotalet började Åkessons forskning kring sin egen släkt vilket resulterade i 8 släktgrenar som han redogjorde för i boken "Min släkt, en skånsk bondesläkt från Nevishög i Bara härad 1548-1948".
Ifrån början var det tänkt att bilda en släktförening kring var och en av de 8 släktgrenarna. Dock visade det sig med tiden att endast en släktgren var fortfarande aktiv och att det därför bara blev denna som en förening bildades kring. Denna grens anfader hette Helje Mattsson (1715-1760) och därför blev släktföreningens namn således "Helje Mattssons i Kumlatofta ättlingar". Dess ordförande Blev Nils Åkesson, sekreterare Per O W Carlenfelt och kassör Thea Welin. Föreningen hade sitt första årsmöte 1953 i Lund och drygt 400 mötte upp till detta första möte. Sedan dess har föreningen haft årsmöte varje år fram till idag, varje gång på en ny adress. 1978 gjordes en ny utgåva av släktboken där också det nuvarande släktnummersystemet skapades.


Ättlingar till Helje Mattsson uppställda vid det första släktmötet 1953 utanför Lunds domkyrka.
Om du vill läsa mer om släktföreningens historia så kan du läsa Gert-Åke Carlssons artikel här.Gert-Åke Carlssons släktföreningshistoria